Плащане

Плащане
Към момента, единствената възможност за плащане е чрез направата на банков превод към сметката на Кортева.